Κατάλογος Ιστοσελίδων » Listing Details


PR: 2
Title:

cvellis.com - κ. βελλης

Category:

Επιχειρήσεις - Αγορές: Βιομηχανίες

Description:

Κ.Βελλής ΑΕ Βιομηχανία Πλαστικών-Πάνω από 100 χρόνια καλύπτουμε τις ανάγκες σας.ελαιόπανα,ελαιόδιχτα,σακκιά,σχοινιά,σπάγγοι,μουσαμάδες,σκάαστρα θερμοκηπίων,υφάσματα εδαφοκάλυψης,σιζάλ,γιούτα,λίνο,big bags,σίτες,δίχτυα οικοδομών,σπάγγος χορτοδεσίας

Pagerank:2
Tags:

ελαιόπανα  ελαιόδιχτα  σακκιά  σχοινιά  σπάγγοι  μουσαμάδες  σκίαστρα θερμοκηπίων  υφάσματα εδαφοκάλυψης  σιζάλ  γιούτα  λίνο  big bags  σίτες  δίχτυα οικοδομών  σπάγγος χορτοδεσίας  δίχτυα  σκίαση  σκίαστρα  φιλμ  κήπου  σαλιγκάρια  

 
Κατάλογος Ιστοσελίδων » Listing Details
Active Links: --> Categories: